Casa > Notícies > Contingut

Precaucions per a la instal·lació del fregador d’acer inoxidable Part 3 després de la instal·lació

Apr 27, 2020

F Després de la instal·lació

Quan s’ha instal·lat l’aigüera de cuina d’acer inoxidable, recordeu provar l’aigua. Primer obriu la tapa de segellat del desguàs i, després, pugeu la mànega de drenatge per mantenir-la coherent amb la boca del lavabo. A continuació, ompliu d'aigua la pica de la cuina i assegureu-vos que la canonada de desguàs també estigui plena d'aigua i, a l'espera de 3-5 minuts, comproveu si hi ha fuites a cada connexió. Si hi ha fuites d'aigua, torneu a elaborar-lo immediatament i torneu-ho a colar.

0010010 nbsp;

Per a tothom s’introdueixen el mètode d’obertura i les precaucions d’instal·lació de l’aigüera inoxidable, i espero ajudar tots. Per obtenir més coneixement relacionat, continueu seguint-nos.

single bowl stainless steel sink