Casa > Exposició > Contingut

Aspectes a recordar abans de la instal·lació del seu aigüera d'acer inoxidable Kithchen

Apr 05, 2017

1. Obrir el paquet i comprovi si l'acer inoxidable pica i els seus components de drenatge són correctes i complets.

2. Utilitzeu la plantilla de tall inclòs en el paquet de retallada un forat al taulell. Comproveu si el coixinet silenciament de so està enlairant. Si és així, s'adhereixen de nou.

3. Comprovar si l'aixeta té alguna esquerda o si les juntes d'estanqueïtat de la vàlvula d'aixeta de la cuina tingui qualsevol dislocació, danys o falten. Això és per evitar fuites quan s'instal·la l'aixeta.