Casa > Exposició > Contingut

Piques d'acer inoxidable

May 19, 2017

En la selecció dels embornals , el primer ha de tenir en compte la profunditat, alguns importats embornals no són adequats per a grans olles domèstiques, seguit per grandària. La part inferior de les mesures contra la humitat no han de ser omès, i tingui en compte els següents punts.

1: D'acord amb la mida del gabinet comptador determina la mida de la pileta, pel fet que el dissipador es pot instal·lar a la taula, Taichung, sota de la plataforma, de manera que la mida de l'elecció també és diferent.

2: L'elecció d' aigüera d'acer inoxidable , el gruix del material a moderat, massa prima afectarà la vida de servei i la força de la cadena de flux, massa gruixut fa malbé fàcilment els estris de rentat. A més de la rugositat de la superfície de l'acer inoxidable, com ara descripció desigual de mala qualitat.

3: En general, el volum de neteja d'un major embornal de bona pràctica, profunditat d'uns 20 centímetres millors, a fi d'evitar esquitxades fora de l'esquitxada.

4: El tractament de superfície del dissipador a l'mat suau i pràctic, la pica de soldadura s'ha d'observar acuradament, la soldadura ha de ser formada de manera uniforme, no hi ha taques d'òxid.

5: bella aparença, disseny raonable, amb la boca desbordament també.

p201703291349569230482.jpg