Casa > Exposició > Contingut

Piques d'acer inoxidable correctament instal·lats i altres subministraments de maquinari de cuina efectivament pot evitar la contaminació de cuina

Nov 15, 2016

Des de llavors en el 1980 del segle XX, Units va començar a prestar atenció a l'Interior, els efectes en la salut de la contaminació atmosfèrica i problemes de salut. Que en el 1980 de principis del segle XX als Països Baixos es va celebrar per primera vegada "qualitat aire interior i salut" reunió s'ha celebrat diverses vegades, la finalitat del qual és estudiar la relació entre qualitat aire interior i salut humana, clima, per despertar la gent per l'atenció sobre qualitat aire interior i medi ambient. Estudi sobre la contaminació atmosfèrica a interiors i la seva prevenció és una tasca molt important. Com les víctimes Definitius de la contaminació ambiental és humans. Paravent moderna més temps l'interior, especialment en nens i gent gran i discapacitats a casa ja. Segona coberta del nivells de contaminació d'aire exterior sovint són greus. I la cuina, la contaminació atmosfèrica de contaminació aire interior és una gran part de la seva atenció primerenca de la contaminació a l'ambient familiar.