Casa > Exposició > Contingut

Aigüera artesanal d'acer inoxidable-Zero-R

Jul 30, 2020

Els lavabos d’acer inoxidable de la cuina solen dividir-se segons l’estructura, que es poden dividir en pines angulars de radi zero i microestanys de radi de raig (també els anomenem pica-zero i pica-micro).

Tingueu en compte que a la cantonada del radi rodó de la corona de zero, es refereixen a les soldadures dels quatre costats de la tassa interior, no als taps exteriors del lavabo. L’avantatge del zero-rsink és que el procés és relativament senzill, i el producte acabat sembla angular i fa que la gent senti que és relativament de gamma alta.

Tanmateix, les mancances dels zero-rsinks són inacceptables de manera relativa. Com que els quatre costats de l’aigüera s’orienten tot en un angle recte de 90 graus, és difícil netejar-los al seu lloc.

Per tant, és fàcil recollir brutícia quan s’utilitza durant molt de temps, i és molt difícil netejar-lo. En particular, algunes taques d’oli s’adhereixen a la costura de soldadura, és fàcil de tornar groc, corroir la carretera de soldadura i fer que la costura de soldadura s’oxidi després de molt de temps.

Aleshores, a menys que s’utilitzi un lluminador de circuit especial de soldadura per netejar el circuit de soldadura, serà difícil eliminar-lo. Molts consumidors han perdut lentament l'interès pel zero-rescats. Aleshores, va aparèixer al mercat un cercle rodó d'or R10.

stainless steel double bowl sink